VIA MAGNIFICA

O Nama

Opći uvjeti poslovanja

1. PRIJAVE I UPLATE

Putnik se za putovanje koje organizira Via Magnifica d.o.o. (u daljnjem tekstu Via Magnifica) može prijaviti u poslovnici Via Magnifica-a i drugim ovlaštenim agencijama. Prilikom prijave putnik i Via Magnifica sklapaju ugovor koji sadrži sve podatke o putovanju ili se poziva na program putovanja gdje su navedeni svi potrebni podaci. Putnik potpisuje ugovor s naznakom da je upoznat s programom i uvjetima putovanja te da ih u potpunosti prihvaća. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva program putovanja.

2. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

U cijeni aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) su u pravilu sadržane usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge, te troškovi organizacije putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, dodatni obroci, izleti) te ih putnik posebno plaća. Posebne usluge putnik je dužan zatražiti prilikom prijave i doplaćuje ih na cijenu aranžmana. Ukoliko putnik zatreba posebne usluge za vrijeme putovanja, plaća ih kod vodiča ili predstavnika Via Magnifica-a na licu mjesta i to u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

3. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana kao potvrdu rezervacije (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka putovanja. Kod individualnih rezervacija za putovanje u inozemstvo, Via Magnifica naplaćuje troškove  rezervacije u visini koju određuje Via Magnifica, a u skladu su sa stvarnm troškovima (telefon, fax). Troškovi rezervacije se ne vraćaju ukoliko putnik ne prihvati ponuđeni aranžman. Prilikom polaska putnik je dužan predstavniku odnosno vodiču predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original vouchera, potvrdu o uplati, kopiju virmana). Ukoliko u trenutku Vaše rezervacije nema slobodnih mjesta, možete položiti 100,00 kn za troškove rezervacije temeljem čega ćemo tražiti dodatna mjesta (na upit). Ukoliko Vaša rezervacija bude potvrđena, ta će se uplata uračunati u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju nećemo moći potvrditi, vraćamo navedeni iznos u cijelosti. Ukoliko našu ponuđenu rezervaciju unatoč našoj potvrdi nećete prihvatiti, iznos od 100,00 kn ostaje Via Magnifica-u za pokriće troškova rezervacije.  

Online plaćanje moguće je izvršiti putem kreditnih kartica MasterCard, Maestro, Visa.

Diners karticom Erste banke moguće je platiti sve iznose veće od 500,00 kn, a na max 12 rata.   

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijompodataka i MD5 alogoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

4. IZJAVA O PRIVATNOSTI

Via Magnifica d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Via Magnifica d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

5. CIJENE

Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u našim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta. U tom slučaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi izravno izvršiocu usluge na licu mjesta u inozemstvu. Via Magnifica može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno. Via Magnifica može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera. Ukoliko dođe do povećanja cijene u iznosu od većem od 10% putnik ima pravo  odustati od aranžmana i to agenciji priopćiti u roku od 48 sati od primljene obavijesti u usmenom ili pismenom obliku. Ne otkaže li putnik u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u Via Magnifica-ovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor i druge usluge pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardni smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Via Magnifica ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u agencijskim programima važećim za navedeno putovanja koja je dana bilo od strane agencijskih djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu/cjeniku. Smještaj nije moguć prije 16:00 sati na dan početka korištenja usluga, a isti se moraju napustiti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za dolaske u objekte iza 20:00 sati potrebno je prethodno  obavijestiti VIA TOURS najmanje jedan dan prije odolaska na put.  Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i najveći mogući broj gostiju u apartmanu, tj. u apartman se ne može smjestiti više gostiju.  Dijete se računa kao odrasla osoba. Vlasnik apartmana ima pravo na licu mjesta odbiti smještaj gostiju ako je broj osoba veći od najavljenih do strane agencije.

7. PUTNI DOKUMENTI

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan navesti potrebne podatke i donijeti dokumente za vizu zemlje u koju putuje. Organizator putovanja ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, Via Magnifica smatra da je putnik otkazao putovanje.

8. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno zakonu o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi  «paket» putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranje od otkaza putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je bio ponuđen paket putnog osiguranja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

9. OTKAZIVANJE PUTOVANJE OD STRANE PUTNIKA

Putnik ima pravo otkazati putovanje usmeno ili pismeno u poslovnici u kojoj se prijavio za putovanje. U tom slučaju Via Magnifica zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja prema slijedećem (ukoliko u programu nije drugačije navedeno:

  • do 30 dana prije polaska – 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn
  • 29/22 dana prije polaska – 25% cijene aranžmana
  • 21/15 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana
  • 14/8 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana
  • 7/0 dana prije polaska – 100% cijene aranžmana

Ovi uvjeti se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta, te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Via Magnifica zaračunava administrativne troškove ukoliko putnik nosilac ugovora otkaže putovanje ili nađe novog korisnika iste rezervacije kao i u slučaju da putnik koji ima uplaćeno osiguranje od otkaza otkaže putovanje.

10. OSIGURANJE OD OTKAZA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Via Magnifica je u tom slučaju dužan isplatiti putniku cjelokupni  uplaćeni iznos aranžmana. Osiguranje od otkaza vrijedi do 48 sati prije početka putovanja uz predočenje pismene potvrde, a iznosi 90% vrijednosti aranžmana ukoliko u programu nije drugačije navedeno. Osiguranje od otkaza se kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza aranžmana, a mora otkazati putovanje i ima  potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, Via Magnifica zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 8.

11. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI

Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise, te ukoliko ih ne poštuje i zbog toga ne može nastaviti putovanje, sve troškove i posljedice koje nastaju zbog toga snosi sam.

12. OTKAZ ILI PROMJENA PUTOVANJA OD STRANE Via Magnifica-a

Via Magnifica  na osnovi valjanih zakonskih propisa ima pravo otkazivanja putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio dovoljan broj putnika naveden na svakom programu putovanja. Ukoliko u programu nije posebno navedeno, najmanji broj prijavljenih putnika u određenom prijevoznom sredstvu treba biti: za putovanje autobusom najmanje 30 putnika; za putovanje na redovitim zrakoplovnim linijama u Evropi  najmanje 20 putnika; za putovanje na interkontinentalnim najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. Via Magnifica zadržava pravo potpune ili djelomične izmjene programa ukoliko neposredno prije početka ili u toku putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Via Magnifica zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti za putovanje i to bez isplate odštete i prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Via Magnifica ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju.

Ukoliko Via Magnifica otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat ukupnog iznosa.

13. REKLAMACIJE

Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge te je dužan uložiti pismenu reklamaciju najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik priloži reklamaciju nakon isteka roka Via Magnifica je ne preuzima na razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da svakako uputi svoj prigovor davatelju usluge na licu mjesta i to u pismenom obliku te uz potvrdu davatelja usluge da je zaprimio reklamaciju. Svaki putnik prigovor podnosi pojedinačno, organizator neće primiti u postupak grupne prigovore. Bez pismene reklamacije Via Magnifica ne razmatra zahtjeve za sniženje cijene ili isplate odštete. Ukoliko je zbog krivnje Via Magnifica-a došlo do neizvođenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga. Organizator putovanja je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora na prodajnom mjestu. Organizator može produžiti rok rješenja za još 14 dana radi prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe. Organizator će rješavati samo one pritužbe za koje se utvrdi da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. U slučaju spora nadležan je sud u Zaboku.

14. ZDRAVSTVENI PROPISI

U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i imati kod sebe potvrde i dokumente o tome. Preporučamo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

15. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prijevoznik je besplatna. Kod zrakoplovnog prijevoza višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama. Via Magnifica ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu upućuju se na prijevoznika ili na hotel.

16. GUBITAK DOKUMENATA

Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili su mu ukradeni, dužan je osigurati nove na vlastiti trošak.

17. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i zemlje u koju se putuje, pridržava se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara sam za počinjenu štetu, a Via Magnifica otklanja svaku odgovornost za štetu. U takvom slučaju iznos štete podmiruje se kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

18. INFORMACIJE

Informacije koje putnika dobije na prodajnom mjestu ne obvezuje organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti navedene u samom programu putovanja.

19. IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećojtečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.

Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.