VIA MAGNIFICA

Projekti

Voucheri

  • Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke Via Magnifica primjenom mrežnih marketinških rješenja
  • Ukupna vrijednost projekta: 160.868,75,00 kuna
  • EU sufinanciranje projekta: 100.000,00 kuna
  • Razdoblje provedbe projekta: 14. veljače 2019. – 14. veljače 2020.
  • Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
  • Opis projekta: Korisnik ima nedovoljno razvijena marketinška rješenja, koja ne omogućavaju da Korisnik u potpunosti, na kvalitetan i prije svega siguran način uspostavi vezu s tržištem i kupcima / klijentima. Općenito, postojeća rješenja ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe postojećih i budućih kupaca / klijenata, što posljedično otežava pretraživanje, dostupnost podataka te upoznavanje postojećih i budućih kupaca / klijenata s proizvodima i uslugama Korisnika.
  • Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Specifični cilj projekta je povećati razinu primjene mrežnih marketinških rješenja putem izrade nove web stranice Korisnika. Ovim projektnim ulaganjem Korisnik će se bolje pozicionirati na tražilicama, povećat će se  posjećenost internet stranica te prodaja proizvoda i usluga Korisnika. Optimizacija web marketinških rješenja dovest će do bolje konkurentske pozicije Korisnika na domaćem i stranom tržištu te se pozitivno odraziti na poslovne rezultate poduzeća.
  • Kontakt osoba za više informacija: Zvonimir Androić, [email protected]

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici strukturnifondovi.hr