VIA MAGNIFICA

Team Building

Team building

Riječ teambuilding u proteklih nekoliko godina postala je izuzetno popularna među hrvatskim i inozemnim tvrtkama. U korporativnom svijetu i timskom razvoju, teambuilding vježbe i aktivnosti bitne su kako bi se razvijale grupne sposobnosti, komunikacija, i kreativnost.  Teambuilding programi, ukoliko se provode pod stručnim vostvom, stvaraju realističnu atmosferu koja potiče individualce da zajednički ostvaruju određene rezultate. U teambuilding programima,  kao i u stvarnim timovima, uspješnost kompanija ovisi o mogučnostima da individualci grade uspješan team.

Glavne funkcije teambuilding programa i aktivnosti su poboljšanje produktivnosti i motivacije. Odlazak timova van uredskog okruženja pomaže pri ukljanjanju osobnih barijera, distrakcije, te otvara nove horizonte u razmišljanju pojedinaca. U mnogim inozemnim poduzećima teambuilding programi su toliko bitni faktori uspješnosti da su ukomponirani u standardni godišnji kurikulim.

Glavni benefiti teambuilding programa:

·         Pospješuje moralne i rukovodstvene vještine

·         Pronalazi i ruši barijere koje koče kreativnost

·         Pospješuje produktivnost timova

·         Identificira jačine i slabosti tima

·         Ojačava najslabiju kariku u timu

·         Omogućuje novim individualcima bržu adaptaciju u timsko okruženje

·         Pospješuje sposobnosti rješavanja problema

Bitno je tko ga provodi – prepoznajte skriveni potencijal u svojim ljudskim resursima!

Nakon 12 godina iskustva u radu u Hrvatskoj I inozemstvu, Via Magnifica team kreira teambuilding programe I aktivnosti za mala I velika poduzeća na području cijele Hrvatske. U vremenima kada je produktivnost timova te otkrivanje skrivenih potencijala krucijalan segment daljenjeg razvoja kompanija – pravo je vrijeme da nam se obratite kako bismo kreirali teambuilding program koji odgovara baš VAŠEM timu.

Sve aktivnosti u našim programima kreirane su da motiviraju ljude da koriste svoje talente kako bi izvodili zadatke, individualno i u timu, najbolje što mogu. Članovi tima otkriti će da je upravo individualna različitost njihova najveća snaga a da je efektivna komukacija ključ uspjeha. Posebno strukturirane aktivnosti posjpješuju individualni razvoj ali isto tako spaja individualce u tim koji je orijentiran ka zajadničkom uspjehu.